Velkommen

 til Fjell Vel i Nord-Odal


Fjell er en grunnkrets i Mo sogn:

Se detaljert kart med bosetting HER

NB! Sommerfesten 2022 er flyttet til sommeren 2023 grunnet korona og derav utsettelse med installasjon av toaletter m.m. 

Bli medlem

Vi arbeider for vårt nærområde og en positiv utvikling for folk og natur. 

Som medlem er du med på å påvirke ditt bomiljø.

Aktiviteter

Hva skjer i velet?

Bli med i Fjell Vel sin Facebookgruppe her

Våre annonsører og støttespillere


Vellenes Fellesorganisasjon

Ledig annonse

Ledig annonse

Ledig annonse

Ledig annonse

Kurs- og kultursenter i Nord-Odal

Studier innen helhetlig helse