Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Bli medlem HER


ÅRSMØTE 2025ÅRSMØTE 2024

Årsmøte lørdag 16. mars kl 16.00 på MIlepelen Vertshus


Dagsorden

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Styrets beretning
  • Årsregnskap 
  • Valg av styre
  • Budsjett for kommende år
  • Handlingsprogram 2024
  • Innkomne forslag (sendes inn senest 24.02.)
  • Valg av styremedlemmer
  • Eventuelt


Referat sendes medlemmene.


Styrets beretning for 2023

Fremlegges på årsmøtet.


Årsregnskap 2023

Fremlegges på årsmøtet.


-----------------------------------------


Styrets beretning for 2022

Vi har delt ut mange informasjonsark om velet og hengt opp plakater om å bli medlem rundt i nærområdene.

Ellers har vi som planen var, konsentrert oss om å få flere medlemmer og ikke vært aktive på andre områder.

Økonomien er bra, vi har gått i overskudd. Regnskap fremlegges årsmøtet.

Vi har planlagt flere aktiviteter for 2023: 

Vi deltar som medarrangør på Tonergardens Bruktmarked i mai hvor alle inntekter fra salg av mat og drikke går til vellet. Vi gjør det samme på Julemarked i desember. Dette avhenger av at frivillige stiller opp!  

Ellers følger vi opp lokalmiljøets saker ved behov.

Vi er medlem av Vellenes hovedorganisasjon.


Årsregnskap 2022

Sendes medlemmene.


ÅRSMØTE 2022

Vårt første årsmøte ble avholdt på Tonergarden 12.03.22 hvor styrets medlemmer ble bekreftet gjennom avstemning og alt gikk etter planen. Vi vedtok å la dette første året handle om å få flere medlemmer og planlegge kommende aktiviteter når vi blir flere aktive.

Budsjett planer flyttes til 2023 da vi ikke har fått egen bankkonto ennå og kontingentene kommer inn først senere.

Handlingsprogram 2022 blir å verve medlemmer og å eventuelt bistå andre vel og lokale lag ved behov.


Styrets beretning for 2021

Denne velforeningen startet høsten 2021 og med stiftelsesmøte 12.12.21  så det har ikke skjedd så mye ennå. Vi har fått oversikt over hvilke veier som går i vårt område og kartlagt hvilke som er fylkesvei og kommunal vei. 

I vinter kontaktet vi fylket med klage om et farlig hull i Tonerroa v/Sør-Toner som stadig kommer tilbake på tross av reparasjoner. Det virker som om det har blitt bedre nå, vi får se til våren!

Det har blitt delt ut informasjon om velet til mange av postkassene i området (men vi fant ikke alle) samt gjennom Facebook på siden Fjell Vel og gruppen Fjell Vel - gruppen.

Vi har kjøpt domenet fjellvel.no og hjemmesidetjenesten fra webnode.

Velet har bestilt registrering i Brønnøysundregisteret som frivillig organisasjon. Når vi vår bekreftelse, bestilles egen bankkonto i Odal Sparebank og vi sender ut fakturaer for kontingent/medlemsskap 2022.


Årsregnskap 2021

Inn:

Annonsesalg: Kr 1.000 (2 x 500)

Medlemskontingent: 0 (vi innkrever først fra 2022)

Totalt kr 1.000

Ut:

Domene fjellvel.no: Kr 110

Hjemmeside, Webnode: Kr 803

Medlemskontingent i Vellenes Hovedorganisasjon har ikke kommet innen denne rapporten ble skrevet.

Totalt kr 913

Balanse: + kr 7