Bli medlem

Støtt ditt nærmiljø!

For alle med bolig og fritidsbolig i Fjell grunnkrets, Mo sokn, Nord-Odal, Innlandet

Innmelding i Fjell Vel

Kr 200 pr husstand. Faktura sendes på epost.

Medlemsskapet løper til det sies opp, innen utgangen av desember for kommende år.

VELKOMMEN!


Bli gjerne med i vår Facebookgruppe Fjell Vel - gruppen

og lik vår Facebookside Fjell Vel