Bli medlem

Støtt ditt nærmiljø!

Innmelding i Fjell Vel

Kr 250 pr husstand pr kalenderår. 

Faktura sendes på epost.

Medlemsskapet løper til det sies opp, innen utgangen av desember for kommende år.

VELKOMMEN!


Bli gjerne med i vår Facebookgruppe Fjell Vel

og lik vår Facebookside Fjell Vel