Styret

Velges på Stiftelsesmøtet 12.12.21

Info kommer snart.
Interimstyre/igangsettere er Anne V. Heiberg og Torill S. Eide