Om Fjell Vel

Fjell Vel dekker grunnkretsen Fjell som merket på kart her:


Fjell Vel ble stiftet 12.12.21
 
under våre vedtekter kan du se hva våre fokusområder er. Medlem av Vellenes Fellesorganisasjon som bistår med veiledning, forsikring etc.


Fjell Vel er registrert i Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer 928904423

Fjell Vel sitt kontonr i Odal Sparebank er 1870.48.88135

Fjell Vel VIPPS nummer er 745495