Bli annonsør

Støtt opp om et godt nærmiljø

Bli annonsør/støttespiller 

for Fjell Vel


For kun kr 500 pr år får deres bedrift 

en annonse på vår forside HER 

og profilering på vår Facebookside HER 

Vi lager annonsen for dere kostnadsfritt ved behov.


Bestilling av annonse:

Faktura sendes på epost. Avtalen løper til den sies opp.

VELKOMMEN SOM STØTTESPILLER FOR FJELL VEL!